پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 دی 1397
 • EN
سرویس های WMS محصولات

  سایر محصولات سازمان


   سایت های مرتبط   Google Earth

   به‌نام خدا

    لطفا نظرات خود را از طریق "انتقادات و پیشنهادات"، و یا ncctsm@ncc.org.ir  منعکس فرمائید.

   راهنمای استفاده از سرویس‌های محصولات سازمان در نرم‌افزار


    Google Earth

    

   از ابتدای سال 1396، مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه برداری کشور به منظور تامین هرچه بیشتر تسهیلات برای کاربران محترم، اقدام به راه اندازی سرویس‌های مکانی از اندکس محصولات سازمان، در وبگاه نموده است.  از آنجا که این سرویس‌ها تحت استاندارد WMS ساخته شده‌اند می‌توانند در کلیه نرم‌افزارهایی که سرویس WMS را پشتیبانی نمایند مورد استفاده قرار بگیرند. در حال حاضر تعداد سه راهنما برای نحوه استفاده از این سرویس‌ها در نرم‌افزارهای Arcmap, Google Earth, QGIS تدوین شده و در وبگاه قرار داده شده است. راهنمایی که ملاحظه می‌گردد، مربوط به استفاده از سرویس‌ها در محیط Google Earth می‌باشد.

   به طور کلی سرویس‌های مکانی در وبگاه را می‌توان در دو گروه تقسیم بندی نمود: گروه اول سرویس‌های لایه‌های مکانی می‌باشند و گروه دوم سرویس‌های گروه‌لایه‌های مکانی هستند. به عنوان مثال برای آنکه بتوان به شکل مناسبی از سرویس لایه اندکس 1:25000 استفاده نمود، لازم است که تصاویر نقشه‌ای مناسبی در زمینه وجود داشته باشند و لایه‌های تقسیمات سیاسی کشور (استان و شهرستان و ...) نیز در اختیار باشند و در مراحلی از بزرگنمایی شماره بلوک‌ها و شماره شیت‌های نقشه‌ها آورده شوند و همچنین در بزرگنمایی‌های زیاد، از تصاویر ماهواره‌ای به جای تصاویر نقشه‌ای در زمینه استفاده شود. برای این موارد گروه‌‌لایه‌ها درست شده‌اند که مجموعه‌ای از لایه‌ها را که هرکدام در محدوده‌هایی از بزرگنمایی قابل رویت خواهند شد تحت یک نام مشخص در اختیار کاربر قرار می‌دهند. از طرفی چون می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهایی که در فوق اشاره شد، خود لایه‌ها را به همراه سایر لایه‌‌های مورد نظر دیگر، به‌طور همزمان مدیریت نمود، استفاده از لایه‌های منفرد نیز می‌تواند در مواردی مناسب‌تر از گروه‌لایه‌ها عمل نماید.


   • هم اکنون سرویس‌های لایه‌های زیر آماده بهره‌برداری می‌باشند:
   1- تصاویر نقشه‌ای گوگل (S_GoogleMap_1)  تا سطح بزرگنمایی 11
   2- تصاویر نقشه‌ای گوگل (S_216_GoogleMap1_15Grp1)  تا سطح بزرگنمایی 15
   3- تصاویر ماهواره‌ای گوگل (S_GoogleSat_1)  تا سطح بزرگنمایی 13 
   4- تصاویر ماهواره‌ای گوگل (S_216_GoogleSat1_16Grp1)  تا سطح بزرگنمایی 16 
   5- تصاویر نقشه‌های پوششی 1:50000  (S_Scan50KGrp_1)

   6-      اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:250000 (S_Index250K_1 )

   7-      اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:100000    (S_Index100K_1)

   8-      اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:50000 (S_Index50K_1 )

   9-      اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:25000 (S_Index25K_1 )

   10-      اندکس بلوک‌های عکس‌های هوایی 1:20000 (S_20000_1 )

   11-       اندکس مراکز عکس‌های هوایی 1:20000 (S_PhotoIndex20KGrp_1 )

   12-      اندکس مراکز عکس های هوایی 1:40000 (S_PhotoIndex40KGrp_1 )

   13-      اندکس نقشه‌های موردی از سال 1391 تا کنون (S_MorediDgnUp90Grp_1 )

   14-   اندکس نقشه‌های موردی بین سال‌های 1385 تا 1390 (S_MorediDgnUp85_90Grp_1 )

   15-  اندکس نقشه‌های موردی در سال 1384 (S_MorediDgn84Grp_1 )

   16-  اندکس نقشه‌های موردی در سال 1383 (S_MorediDgn83Grp_1 )

   17-  اندکس نقشه‌های موردی در سال 1382 (S_MorediDgn82Grp_1 )

   18-  اندکس نقشه‌های موردی در سال 1381 (S_MorediDgn81Grp_1 )

   19-  اندکس نقشه‌های موردی بین سال‌های 1370 تا 1380  (S_MorediDgn70_80Grp_1 )

   20-  اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1390 (S_UltraCam90Grp_1 )

   21-   اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1391 (S_UltraCam91Grp_1 )

   22-  اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1392 (S_UltraCam92Grp_1 )

   23-  اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1393 (S_UltraCam93Grp_1 )

   24-  اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1394 (S_UltraCam94Grp_1 )

   25-  اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1395 (S_UltraCam95Grp_1 )
   26- اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1396 (S_UltraCam96Grp_1 )
   27- اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1397 (S_UltraCam97Grp_1 )
   28- اندکس نقشه‌های موردی Shape تا کنون (S_AreaShape_1 )

   29-  اندکس عکس‌های آنالوک سال 1339-1330 (S_MorediAksIndex30_39_1 )

   30-  اندکس عکس‌های آنالوک سال 1349-1340 (S_MorediAksIndex40_49_1 )

   31-  اندکس عکس‌های آنالوک سال 1359-1350 (S_MorediAksIndex50_59_1 )

   32-  اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1369-1360 (S_MorediAksIndex60_69_1 )

   33-  اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1379-1370 (S_MorediAksIndex70_79_1 )

   34-  اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1384-1380 (S_MorediAksIndex80_84_1 )

        35- اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1389-1385 (S_MorediAksIndex85_89_1 )   • در حال حاضر سرویس‌های گروه لایه‌های ذیل آماده بهره‌برداری می‌باشند:

   1-     گروه لایه اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:250000 (S_Index250KGrp )

   2-     گروه لایه اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:100000   (S_Index100KGrp )

   3-     گروه لایه اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:50000 (S_Index50KGrp )

   4-     گروه لایه اندکس بلوک‌های نقشه‌های 1:25000 (S_Index25KGoogsGrp )

   5-     گروه لایه اندکس مراکز عکس‌های هوایی 1:20000 (S_PhotoIndex20KGrp )

   6-      گروه لایه اندکس مراکز عکس های هوایی 1:40000(S_PhotoIndex40KGrp )

   7-     گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی از سال 1391 تا کنون (S_MorediDgnUp90Grp )

   8- گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی بین سال‌های 1385 تا 1390 (S_MorediDgnUp85_90Grp )

   9-     گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی در سال 1384 (S_MorediDgn84Grp )

   10-  گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی در سال 1383 (S_MorediDgn83Grp )

   11-  گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی در سال 1382 (S_MorediDgn82Grp )

   12-  گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی در سال 1381 (S_MorediDgn81Grp )

   13- گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی بین سال‌های 1370 تا 1380  (S_MorediDgn70_80Grp )

   14- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1390 (S_UltraCam90Grp )

   15- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1391 (S_UltraCam91Grp )

   16-  گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1392 (S_UltraCam92Grp )

   17- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1393 (S_UltraCam93Grp )

   18- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1394 (S_UltraCam94Grp )

   19- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1395 (S_UltraCam95Grp )
   20- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1396 (S_UltraCam96Grp )
   21- گروه لایه اندکس عکس‌های هوایی رقومی (اولتراکم) سال 1397 (S_UltraCam97Grp )
   22- گروه لایه اندکس نقشه‌های موردی Shape تا کنون (S_AreaShapeGrp )

   23- گروه لایه اندکس عکس‌های آنالوک سال 1339-1330 (S_MorediAksIndex30_39Grp )

   24-  گروه لایه اندکس عکس‌های آنالوک سال 1349-1340 (S_MorediAksIndex40_49Grp )

   25-  گروه لایه اندکس عکس‌های آنالوک سال 1359-1350 (S_MorediAksIndex50_59Grp )

   26-  گروه لایه اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1369-1360 (S_MorediAksIndex60_69Grp )

   27-  گروه لایه اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1379-1370 (S_MorediAksIndex70_79Grp )

   28-  گروه لایه اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1384-1380 (S_MorediAksIndex80_84Grp )

       29- گروه لایه اندکس عکس‌های  آنالوک سال 1389-1385 (S_MorediAksIndex85_89Grp )

    

   توضیح آنکه سرویس‌های گروه لایه‌‌هائی که در فهرست فوق ملاحظه می‌گردند، همراه با راهنماهای مربوطه، در وب‌گاه مدیریت خدمات فنی نیز از طرق زیر قابل بهر‌ه‌برداری می‌باشند:

   1-      محصولات سازمان – نقشه – موردی

   2-      محصولات سازمان – نقشه – پوششی

   3-      محصولات سازمان – عکس هوایی – پوششی 1:20000

   4-      محصولات سازمان – عکس هوایی – پوششی 1:40000
   5-     محصولات سازمان – عکس هوایی – رقومی (UltraCam)

    

     

   نحوه پیدا کردن مشخصات سرور و سرویس ها

    

   سرویس‌های موجود در وبگاه با استفاده از محیط Geoserver ساخته شده‌اند و برای دسترسی به آن‌ها نیاز به داشتن اطلاعاتی از قبیل شماره IP سرور و شماره پورت و غیره می‌باشد. از آنجا که در طول توسعه وبگاه احتمال دارد تعداد سرورها و مشخصات شماره‌های پورت و غیره تغییر کنند، بهتر است همواره با روشی که توضیح داده می‌شود به مقادیر صحیح و به‌روز این مشخصات دست یافت:

   ابتدا وارد سرویس مورد نظر در وبگاه شده و با کلیک راست بر روی نقشه، قسمت "Copy Image Address" از داخل منویی که باز می‌شود انتخاب گردد. با این عمل مشخصات آدرس سرویس در داخل حافظه قرار می‌گیرد. در شکل زیر از سرویس "عکس‌های هوایی – پوششی 1:40000"  استفاده شده است.    سپس آدرسی که در حافظه قرار گرفته است در داخل یک Notepad کپی گردد. متن بدست آمده چیزی شبیه به عبارت زیر خواهد بود، که اطلاعات مورد نظر ما در ابتدای آن قرار دارند:

   http://217.218.133.169:9090/geoserver/TSMws/wms?LAYERS=TSMws%3APhotoIndex40Kgrp&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SERVIC
   =WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=33.92576
   6036905,17.343364010496,73.300757503043,47.41293757155&WIDTH=512&HEIGHT=391

   قسمتی که با رنگ زرد مشخص گردیده است صرفا برای دستیابی به مشخصات سرور (شماره آی پی، شماره پورت، و نام سرور) می‌باشد و برای اتصال به سرور ، بسته به نوع خدماتی که مورد درخواست است باید عبارات دیگری مشابه با توضیحاتی که در ذیل می‌آید در جلوی آن قرار داد. در عبارت فوق مشخص شده است که شماره IP سرور برابر با 217.218.133.169 می‌باشد و شماره پورت برابر با 9090 است و نام ژئوسرور عبارت از Geoserver است. گاهی بعضی از نرم‌افزارها به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند و باید عبارات به همان شکل که نمایش داده شده‌اند معرفی گردند. عبارت TSMws که بلافاصله پس از Geoserver آمده است نام Workspace  است که ممکن است در مواردی لازم شود.

   با معرفی این مقادیر به نرم‌افزارهایی که سرویس WMS را پشتیبانی می‌نمایند می‌توان به سرور مورد نظر مرتبط گردید و سپس هریک از لایه‌ها و یا گروه‌لایه‌هایی که در لیست بالا اسامی آن‌ها آورده شده‌اند را مورد استفاده قرار داد. در قسمت بعد توضیحاتی جهت معرفی سرور به نرم‌افزار Google Earth آورده می‌شود.

    

    

   اتصال به سرویس WMS :

   برای برقراری اتصال به سرور، همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است به ترتیب عمل شود:

   1-      ابتدا باید از طریق  منوی  Add – Image Overlay وارد صفحه معرفی سرویس جدید شد.   2-     سپس در بالای صفحه‌ای که باز می‌شود نام اتصال درج گردد. در این مثال از عبارت NCC_TSM_Services برای این منظور استفاده شده است.

   3-      سپس بر روی دکمه WMS Parameters که در انتهای صفحه است کلیک شود.   4-      در صفحه‌ای که باز می‌شود بر روی دکمه Add که در بالای صفحه قرار دارد کلیک شود تا محلی جهت درج آدرس سرور باز شود.

   5-       سپس آدرس سرور مربوطه در این محل درج گردد. پس از معرفی مشخصات سرور  دکمه OK کلیک گردد. در مثال ما با معرفی آدرس http://217.218.133.169:9090/geoserver/wms? می‌توان به کلیه سرویس‌های WMS مورد نظر مرتبط گردید.
   6-      پس از اتصال به سرور، لیست سرویس‌هایی که قابل استفاده می‌باشند نمایش داده می‌شود.

   7-      با استفاده از محیطی که در اختیار قرار دارد لایه‌‌های مورد نظر انتخاب شوند. در این مثال سه لایه اندکس 25 هزارم، 250 هزارم، و نقشه‌های موردی بین سال‌های 1385 تا 1390 انتخاب شده‌اند.    8-      با کلیک برروی دکمه‌های OK، تعاریف تائید گردند.

    

   یکی از مزایای Google Earth استفاده از نمایش‌های سه بعدی آن است. در تصویر زیر اندکس نقشه‌های 1:250000بر روی بخشی از قسمت شمالی کشور نمایش داده می‌شود.
   9- ممکن است پس از تعریف مشخصات سرور و تائید آن، بجای نقشه‌های مورد نظر، یک حرف X بزرگ به رنگ قرمز مشابه شکل زیر آورده شود.


   9- برای رفع این مشکل باید مشابه شکل زیر، تعاریف مربوط به استایل را (که در این مثال عبارت: &Styles= default,default,default میباشد)، از داخل متن LINK حذف نمود.

   DOURAN Portal V4.6.1.0

   V4.6.1.0