پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398
 • EN
سرویس های WMS محصولات

  سایر محصولات سازمان


   سایت های مرتبط


   تعرفه محصولات
   عكس هوائي – فتوموزائيك- نقاط مسطحاتي و ارتفاعي  
   نام محصول
   قيمت به ريال
   عكس هوايي معمولي
   200,000
   عكس هوايي 4 برابر
   500,000
   عكس هوايي 2 برابر
   300,000
   فتوايندكس   A3
   60,000
   اسکن 28 میکرون - غیرمتریک
   150,000
   اسکن 21 میکرون- متریک
   400,000
   اسکن 28 میکرون - متریک
   300,000
   اسکن 56 میکرون - متریک
   150,000
   اسکن56 میکرون - غیرمتریک
   75,000
   اسکن 21 میکرونغیر متریک 200,000
   اورتوفتو در مقیاس 1:500

   220,000

   اورتوفتو در مقیاس 1:1000 350,000
    اورتوفتو در مقیاس 1:2000  450,000
   اورتوفتو در مقیاس 1:5000 470,000
   اورتوفتو در مقیاس 1:10000 500,000
   اورتوفتو در مقیاس 1:25000   650,000
   تصویر رقومی اولتراکم با Header 200,000
   تصویر رقومی اولتراکم بدون  Header 100,000
   تصویر رقومی سفارشی (هر ساعت) 100,000,000
   نقاط ترازيابي درجه يك
   200,000
   نقاط ترازيابي درجه دو
   160,000
   نقاط ترازيابي درجه سه
   110,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- ارتفاعی
   200,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی
   165,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل 595,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی و ارتفاعی 365,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 1- مسطحاتی و ثقل 395,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- ارتفاعی 200,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی 155,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل 360,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی و ارتفاعی 355,000
   نقاط چند منظوره ژئودزی درجه 2- مسطحاتی و ثقل 160,000
   کروکی 10,000
   داده های خام روزانه ایستگاههای دائم (راینکس) 720,000
   داده های مربوط به سری زمانی روزاانه 2,500
   نقاط ثقل سنجی درجه 3 70,000
   نقاط ثقل سنجی مطلق 1,300,000
   نقاط ثقل سنجی شبکه ترازیابی
   35,000

    
    
   محصولات رقومي
    
   نام محصول
   قيمت به ريال

   DTM بلوک کامل 1:25000

   20,000,000
   فایل نقشه تصویری 1:25000
   1,800,000
   دستور العمل استاندارد نقشه های 1:2000-1:1000-1:500
   20,000
   دستورالعمل استاندارد نقشه های 1:25000
   20,000
   پلات چارت دریایی
   600,000
   پلات فتو گلاسه (آیکونوس )
   400,000
   پلات نقشه هاي موردي 1:10000-1:5000-1:2000-1:500
   300,000
   پلات نقشه های مبنایی 1:250000- 1:100000- 1:25000 - 1:50000
   300,000
   تصویر ماهواره ETM یک بلوک
   1,000,000
   فایل ارتوشده آیکونوس
   6,000,000
   فایل تقسیمات سیاسی با فرمت Shape
   1,000,000
   فایل چارت دریایی 1:40000
   6,500,000
   فایل چارت دریایی 1:150000
   10,000,000

   فایا چارت دریایی 1:10000

   3,500,000

   فایل چارت دریایی 1:100000

   10,000,000

   فایل چارت دریایی 1:25000

   5,500,000

   فایل چارت دریایی 1:250000 10,000,000
   فایل چارت دریایی 1:30000 5,500,000
   فایل چارت دریایی 1:50000 7,000,000
   سطوح جزر و مدی نسبت به چارت دیتوم 750,000
   فایل مبنایی 1:100000
   1,000,000
   يك شيت نقشه رقومي 1:25000 به انضمام یکی از فرمت های (دوبعدي+ سه بعدي + NTDB+SHAPE )
   600,000
   يك شيت نقشه رقومي 1:25000 درهريك از فرمتهاي : دوبعدي - سه بعدي – NTDB-SHAPE
   500,000
   يك شيت نقشه موردي رقومي 1:5000-1:2000
   200,000
   یک شیت DEM در مقیاس 1:25000
   250,000
   یک شیت فایل IRS
   600,000
   یک شیت نقشه رقومی 1:250000
   1,400,000
   یک شیت نقشه رقومی 1:50000
   700,000
   شیت 25000 SPOT
   500,000
   شیت 25000 SPOT- متمم
   400,000
       فایل اندکس 1:25000

   رایگان (با خرید عکس های بلوک)


     


   DOURAN Portal V4.6.1.0

   V4.6.1.0