چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان : سازمان نقشه برداری كشور فاقد هر گونه نمایندگی در سطح كشور بوده و تنها نمایندگی های معتبر و قانونی سازمان در حال حاضر ادارات كل پنج استان خراسان رضوی- خوزستان- آذربایجان شرقی- همدان و هرمزگان می باشند.
کد خبر : ۱۱۲۲  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ 
ساعت : ۹:۸:۱۶
سازمان نقشه برداری کشور فاقد هر گونه نمایندگی در سطح کشور بوده و تنها نمایندگی های معتبر و قانونی سازمان در حال حاضر ادارات کل پنج استان خراسان رضوی- خوزستان- آذربایجان شرقی- همدان و هرمزگان می باشند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8